Skip to main content

Accessibility controls

Contrast
Select language
Main content area

Llofrudd wedi’i ddedfrydu am ladd ei gyn gyfaill

|News, Violent crime

Mae dyn a drywannodd gyn gyfaill a’i ladd wedi ei ddedfrydu i garchar am oes.

Roedd Jamie Mitchell, 25, yn ei gartref ar 4 Hydref 2022 pan falwyd ei ffenestr tua 10pm. Fe ymatebodd drwy gydio mewn cyllell gegin o’r tŷ ac aeth i chwilio am y rhai a oedd yn gyfrifol.

Er nad oedd Steven Wilkinson yn gyfrifol am achosi’r difrod, gwelodd Mitchell ef yn y stryd a rhedeg ar ei ôl i lawr stryd gul ger Jubilee Court ym Mwcle, a’i gornelu a’i drywannu unwaith ar ochr chwith ei frest.

Rhoddodd aelodau o’r cyhoedd gymorth cyntaf wrth ddisgwyl am y gwasanaethau brys ond bu farw Wilkinson.

Dywedodd Ceri Ellis-Jones o’r CPS: “Gadawodd Mitchell ei dŷ wedi’i gynddeiriogi ac yn cario cyllell gyda’r bwriad o ddial.

“Cyflwynodd y CPS dystiolaeth gref yn dangos ei fwriadau a arweiniodd at ei ddedfrydu.

“Mae’r achos hwn yn ein hatgoffa pa mor beryglus yw cyllyll mewn mannau cyhoeddus, a chanlyniad hynny yn aml yw trychineb.

“Collodd Steven ei fywyd mewn ffordd dreisgar, ac mae ei deulu a’i ffrindiau’n galaru’n ddwys amdano ac rydym yn parhau i feddwl amdanynt ar yr adeg hon.”

Dedfrydwyd Jamie Mitchell yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ar 4 Mai 2023 a’i garcharu am oes a bydd yn y carchar am o leiaf 22 mlynedd.

Nodiadau i olygyddion

  • Mae Ceri Ellis-Jones yn Uwch-erlynydd y Goron yn CPS Cymru-Wales
    Dyfarnwyd Jamie Mitchell (DG: 4/1/1998) yn euog o lofruddiaeth yn dilyn achos llys
    Bu farw Steven Wilkinson ar 4 Hydref 2022 yn 23 oed.

Further reading

Scroll to top