Tad yn euog o lofruddiaeth

07/11/2017

Mae tad a achosodd anafiadau angheuol i ferch mabwysiedig 18 mis oed wedi'i gollfarnu o'i llofruddio.

Roedd Matthew Scully-Hicks, 31, wedi gwadu lladd Elsie Scully-Hicks ym mis Mai 2016 ond cafwyd yn euog gan y rheithgor yn Llys y Goron Caerdydd. 

Yn ystod y prawf clywodd y Llys bod Scully-Hicks wedi dweud wrth gweithredwr alwad 999 yr oedd yn newid cewin Elsie ac wrth edrych arni fe welodd hi yn "llib a hyblyg" ar y llawr.  Cludwyd hi ar frys i'r ysbyty ond bu farw pedwar diwrnod yn ddiweddarach oherwydd ei anafiadau.

Yn dilyn archwiliad meddygol wedi'i marwolaeth darganfuwyd bod Elsie wedi dioddef anafiadau yw ymennydd a'i llygaid ac roedd yr arbenigwyr yn ystyried bod hyn yn gyson a chydio a siglo treisgar.

Datgelodd yr archwiliad bod Elsie wedi dioddef achosion o dorri asgwrn ei asennau, glun a sylfaen ei phenglog.

Dywedodd Lisa McCarthy ar ran Gwasanaeth Erlyn Y Goron (CPS):  "Roedd Elsie wedi dioddef anafiadau difrifol gan ei thad mabwysiedig ac roedd hyn wedi arwain at ei marwolaeth.  Maen achos trasig ac mae ein meddyliau an cydymdeimlad gyda Elsie a'i hanwyliaid.

"Roedd y dystiolaeth a gyflwynwyd gan CPS wedi profi bod Matthew Scully-Hicks nid yn unig yn gyfrifol am yr anafiadau hyn, ond ei fod yn bwriadu niweidio Elsie yn ei weithred.

"Roedd yr erlyniad wedi adeiladu'r achos trwy dadansoddiad gofalus a manwl or tystiolaeth a ddaeth o'r cyhoedd, tystiolaeth meddygol ac amgylchiadau penodedig marwolaeth  Elsie. Arweiniodd hyn at y dyfarniad o euogrwydd gan y rheithgor heddiw."

Cafodd Matthew Scully-Hicks ei ddedfrydu yn Llys y Goron Caerdydd heddiw i garchar am oes.  Gorchmynnodd y Barnwr iddo i dreulio o leiaf 18 mlynedd yn y carchar.