Dyn cael ei garcharu am drais a lladd dros bedwar degawd nl

18/07/2017

Cafwyd dyn 58 oed ei farnu yn euog o ladd merch yn y Gogledd dros 40 mlynedd yn l, yn dilyn datblygiadau mewn tystiolaeth DNA.

Roedd Stephen Hough wedi gwadu lladd Janet Commins 15 mlwydd oed. Roedd ei chorff wedii darganfod mewn  llwyni ger caeau chwarae ysgolion Gwynedd yn Sir y Fflint yn 1976.

Cafodd Hough ei farnu yn euog o ddynladdiad, trais a sodomiaeth  gan y rheithgor yn Llys y Goron yr Wyddgrug.

Cafodd Hough ei amau a dechreuwyd ymchwiliad iddo ar l i dystiolaeth DNA ei gysylltu gyda chorff y ferch.  Ar adeg y tramgwydd, nid oedd y gwybodaeth gwyddonol mor dda ag yw heddiw a dim ond profion sylfaenol o gymharu ar gallu heddiw oedd yn bosib.

Dywedodd Iwan Jenkins or Gwasanaeth Erlyn y Goron : "Y datblygiadau enfawr mewn profion fforensig ers y 1970au oedd y ffactor allweddol ac y sylfaen i'r achos hwn mynd ger bron y Llys.

"Gyda'r  technegau ymchwilio fodern ar gael, roedd Heddlu Gogledd Cymru yn gallu ailystyried yr achos ac ymgynghori yn gynnar gyda Gwasanaeth Erlyn y Goron.

"Roedd y dystiolaeth fforensig newydd a gyflwynwyd gan yr erlyniad yn chwarae rl hollbwysig o ran dangos euogrwydd Hough yn yr achos yma.

"Roedd  ein meddyliau gyda teulu Janet drwy gydol yr ymchwiliad a'r treial.  Mae ganddynt bellach y sicrwydd o wybod, o'r diwedd, daeth cyfiawnder i'r dyn a laddodd Janet.